OS World Property - шаблон joomla Новости

 

پيشنهادات و راهکارهاي اجرايي در توسعه گردشگري منطقه:
 -1
شناسایی و بهره گیري از جاذبه ها و فراورده ها و مزیت های توریست
 -2
بهره گیري بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه در بین طبقه شهرنشین و نیز تبلیغات گسترده در این راستا.
 -3
استفاده از نیروهاي متخصص و با تجربه به منظور ترویج و آموزش گردشگري از طریق نشست ها و جلسات متعدد.
 -4
زمینه سازي و بهره برداري از حمایت هاي بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در صنعت گردشگري
 -5
تنوع بخشیدن به امکانات و خدمات و فعالیت هاي توریستی به منظور جلب رضایت گردشگران.
 -6
تامین امنیت و تجهیز مسیرهاي توریستی و تهیه بروشورهاي راهنما براي گردشگران.
 -7
تهیه محل خاص براي اقامت هاي شبانه گردشگرانی که در خارج از فضاي هتل و مسافرخانه ها اقامت دارند(ایجاد کمپ هایی در فضاي آزاد با شرایط امنیتی)
 -8
تلاش مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري جهت  تسريع در راه اندازي چند موزه مردم شناسي در منطقه
 -9
تهیه فلیم هاي مستند از جاذبه هاي منطقه و پخش آنها در بین گردشگران، مدیران تورهاي داخلی و خارجی توسط سازمان هاي میراث فرهنگی و گردشگري و صنایع دستی استان و کشور.
 -10
طراحی وب سایت اینترنتی جهت معرفی منطقه و جاذبه هاي توریستی
 -11
برگزاري نشستها و سمینارهاي توسعه سرمایه گذاري در صنعت گردشگري.
 -12
آموزش و اطلاع رسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر به منظور جلوگیري از تعارض بین گردشگران و مردم منطقه.
 -13
زمینه سازي و تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه زیر ساخت ها و تجهیزات و تسهیلات توریستی به منظور افزایش درامد آنها.
 -14
ترغیب و تشویق مردم براي مسافرت به این منطقه از طریق معرفی جنبه هاي مختلف و جاذبه هاي گوناگون.
 -15
توسعه گردشگري روستایی در سطح شهرستان اصفهان با توجه به بافت سنتی و قدیمی روستاها و تبعیت از مورفولوژي منطقه.
 -16
فراهم ساختن امکانات جهت توسعه اکوتوریسم با توجه به وجود پارك ملي، تالاب، نمكزار و تپه هاي ماسه اي
 -17
تهیه نقشه مسیر دسترسی به جاذبه هاي توریستی و انتشار آنها در سطح کشور، استان و شهرستان.
 -18
ایجاد مراکز استراحتگاهی بین راهی.
 -19
جذب دانش آموختگان مدیریت گردشگري و توریسم.
 -20
تسطیح و آسفالت کردن مسیرهاي دسترسی به جاذبه هاي توریستی.

پيشنهادات براي محققان آينده:
 -1
بررسي راهكار هاي توسعه گردشگري منطقه جنوب شرق استان اصفهان
 -2
بررسي وضعيت زير ساخت هاي منطقه جرقويه و رودشت اصفهان
 -3
راهكارهاي احيا و حفظ صنايع دستي منطقه شرق و جنوب شرق اصفهان
 -4
نقش سازمان ها و جامعه در توسعه گردشگري منطقه
 -5
بررسي وضعيت مرمت و احياي بناهاي تاريخي حاشيه كوير
 -6
روستاهاي هدف و روند ايجاد جاذبه و جذب گردشگر
 -7
نگاهي اجمالي بر خانه هاي تاريخي شهرستان اصفهان
 -8
بررسي نقش گردشگران و مسافران در اقتصاد مردمان منطقه
 -9
مردم شناسي منطقه جرقويه،رودشت و بن رود
 -10
معماري كوير نشينان
 -11
نقش دانش آموزان و دانش پژوهان در توسعه گردشگري منطقه
 -12
گويش گركويه ايي
 -13
پژوهش درباره چگونگي کارکرد و پيدايش بادگير درمنطقه
 -14
بررسي پتانسيل آسمان كوير در نجوم
 -15
بررسي روابط مردمان منطقه با گردشگران و مسافرين
 -16
معرفي ساختار و کارکرد آب انبارها، بندها و سدهاي حاشيه زاينده رود در دوره هاي زماني مختلف
 -17
بررسي توريسم مذهبي منطقه
و...