OS World Property - шаблон joomla Новости

نگاهي اجمالي به گردشگري نجومي منطقه :

اكثر مردم، رشد وتعالی یک منطقه را منوط به گسترش زیر ساخت های عمرانی، ایجاد کارخانه های بزرگ وداشتن معادن غنی می دانند و این در حالی است که سود آورترین صنعت برای یک کشور پساز صادرات نفت ، صنعت توریسم و گردشگری است.
منطقه شرقي و جنوب شرقي استان اصفهان با توجه به وجودجاذبه های توریستی از جمله کویر بی نظیر و آسمان بسیار تاریک، داری زیر ساخت هایایجاد و گسترش آستروتوریسم (توریسم نجومی) در سطح کشور است. (خبرگذاري ايسكانيوز،1389)
توریسم نجومی باتوجه به شرایط و اقلیم مورد نظر این جامعه(منجمان و علاقه مندان به آسمان) در هرمکان و در هر استانی قابلیت اجرایی شدن ندارد. از این رو می توان با استفاده صحیحاز پتانسیل های نجومی که در اين منطقه وجود دارد در آینده ای نزدیک اين ناحيهرا به عنوان قطب نجومی استان و در چشم اندازی وسیع تر به عنوان بهشت منجمانایران معرفی کرد.
به نظر می رسد بحث ساخت رصدگاه در ایران با کاربری نجومی گردشگری باتوجه به ازدیاد جامعه آماری منجمان آماتور کشور و گردشگران نجومی امری سوده بوده وسکوی پرشی برای گردشگری استان است که با برنامه ریزی صحیح به منظور ایجاد زیر ساختهای نجومی و هموار کردن راه های توسعه این صنعت در استان می توان در برنامه ای 3تا 4 ساله شاهد رشد و تعالی این صنعت (آستروتوریسم) در کشور و منطقه بود. در این بینساخت رصدگاه با توجه به شرایط محیطی، برخورداری از آسمان صاف وپر ستاره و حد قدر بالا و در کنار آن دارا بودن جاذبه های کویری زیبا و استثنایی درحاشیه رصدگاه شامل تپه های ماسه روان(تپه ماهور)، دریاچه نمک، دق(زمینی کاملا صاف وسفت که دارای هیچ گونه پوشش گیاهی نیست)، زمین های نمکی به جذابیت منطقه از لحاظپتانسیل گردشگری می افزاید.
همچنین با ایجاد سایت کویر نوردی که در منطقه با چشم انداز های زیبای کویری نظیر شنهای روان و ... و قرار گرفتن در فاصلهمناسبی از رصدگاه، به عنوان یک جاذبه مکمل طبیعت گردی در کنار انجام فعالیتهایمرتبط با گردشگری نجومی، از اهمیت ویژه ای در اجرای طرح ايجاد رصدگاه برخورداراست.
حاشيه كويري منطقه طی چند سالاخیر بارها میزبان گروه هاي مختلف نجوم بوده است و اين ميزباني در حالي است كه هنوز مكان مشخص و رصدگاهي بدين منظور ايجاد نگرديده است. انتظار می رود با حمایت محوریمسئولین استان و علي الخصوص مسئولين منطقه به پایگاهی برای جامعه نجومی کشور و مکانی مناسب برای جذبگردشگران و علاقه مندان به طبیعت زیبای کویری باشد.
دراین بین لازم است متولیانطرح منطقه نمونه گردشگری جرقويه، بن رود و مدیریت گردشگری استان اصفهان، با درکاهمیت آموزش و توجیه نیروی انسانی در این طرح، زمینه جذب نیروهای انسانی نخبه وارائه آموزشهای مورد نیاز به آنها فراهم کنند.بدیهی است نیروهای انسانی ترجیحاباید از میان مردم منطقه و شهروندان انتخاب و زمینه برخورد مناسب باگردشگران و فواید توسعه گردشگری منطقه برای آنان تبیین شود. (صلصالي،1390)

در اينجا بد نيست اشاره اي به تعريف رصد خانه و رصدگاه بنماييم:

تعریف رصدگاه:
رصدگاه مکانی است با کاربرینجومی- گردشگری و قابلیت استفاده عموم مردم در طول سال از آن فراهم است در یکرصدگاه امکانات اولیه اقامت (سرویس بهداشتی ، خوابگاه و....) برای استفاده عموممردم فراهم شده است تا مراجعه کنندگان به رصدگاه (خانواده ها، اردوهای دانشجویی ودانش آموزی و...) پس از رصد آسمان و یا حتی در صورت مواجه شدن با هوای نامساعد درطول شب بتوانند از این امکانات استفاده کنند.
تعریف رصدخانه:
رصدخانهمحلی است با کاربری خاص نجوم که استفاده از آن به چند نفر از متخصصان نجوم و کارهایتحقیقاتی ختم می شود.
تفاوت رصدگاه با رصدخانه:
بارزترین تفاوت این دو درجامعه ای است که می توانند از آن استفاده کنند در رصدگاه این امکان فراهم است تاخانواده ها و اردو های مختلف علمی در آنجا حضور یابند و با پای بندی به قوانینرصدگاه و به کمک کارشناسان نجومی شب خاطره انگیزی را همراه با تجربیات نجومی بدستآورند.
رصدخانه صرفا به منظور امور خاص نجومی و تحقیقاتی احداث می شود ولی میتوان در ساخت رصدگاه توسعه امور گردشگری را علاوه بر کاربری نجومی در نظرگرفت.(سايت انجمن گردشگران ايران)